Değerlerimiz

• Yasal ve etik kurallara uymak,

• Zamanı etkin kullanmak, israf etmemek,

• Birliktelik ve güven

• Çalışanlarımıza sahip çıkmak,

• Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak,Sağlık olmadan, yaşam zorlaşır,

ÖNCE SAĞLIK

Birlikte geleceği iyileştirelim